Uvjeti korištenja

 

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa DV projekt tim, trgovački obrt, vl. Doris Vlajsović, OIB 08308539677 (dalje u tekstu: DV projekt tim) u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te sa na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti, jamstvo i servisni uvjeti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.coolinternetshop.com, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.coolinternetshop.com.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.coolinternetshop.com regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama naročito uzimajući u obzir načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.coolinternetshop.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada Kupac prihvati ponudu Prodavatelja, a sve navedeno na stranicama www.coolinternetshop.com predstavlja ponudu. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac odbije primiti proizvod trgovac neće ponoviti dostavu, osim ako je drugačije ugovoreno.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke DV projekt tim te prihvaća da tvrtka DV projekt tim nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

DV projekt tim zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja web stranice www.coolinternetshop.com. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja web stranice www.coolinternetshop.com pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.coolinternetshop.com. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. DV projekt tim savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na web stranici www.coolinternetshop.com. DV projekt tim zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na www.coolinternetshop.com postavljeni su kako bi Kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo. 

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Prodaja na www.coolinternetshop.com regulirana je Zakonom o obveznim odnosima i odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Sadržaj web stranice www.coolinternetshop.com dostupan je na hrvatskom jeziku.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Pristupanjem web stranici www.coolinternetshop.com ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.coolinternetshop.com kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu DV projekt tim.

DV projekt tim omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. 

DV projekt tim zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.coolinternetshop.com korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. DV projekt tim zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.coolinternetshop.com bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.coolinternetshop.com koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.coolinternetshop.com zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. DV projekt tim ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurala poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.coolinternetshop.com.

Datum objave: 07.01.2022.

Korisničko sučelje

Upišite svoje korisničko ime i lozinku

Korisničko sučelje

Upišite svoje korisničko ime i lozinku